Vejledning til varmemålere

Vejledning til betjening af nye fjernaflæste målere

Der er nu lagt en vejledning til de nye fjernaflæste målere på hjemmesiden. Find den under: Selvbetjening - Betjening af varmemåleren.